גם בעידן האינטרנט והתקשורת הוירטואלית עדיין יש מקום נכבד לנייר המודפס. עיתונים, פליירים, ספרים, עלונים, ניירת משרדית וכד׳ מעבירים את המסר באופן שליו יותר גם כשמדובר ב״הארד-סייל״ המסר המודפס אינו חולף בהיעף, כדוגמת ״באנרים״ באינטרנט ומאפשר לקהל היעד להתבונן, לערוך השוואות ולקבל החלטות באופן רגוע.